Aanleveren bestanden

Bij het aanvragen van consultatie dient u digitaal (via TWIIN) alle relevante conventionele röntgenonderzoeken aan te leveren, alsmede CT-, MRI- en Nucleair Geneeskundige onderzoeken voor zover verricht en alle verslagen van deze onderzoeken, inclusief onderzoeken en verslagen welke elders zijn verricht.

1. MRI-onderzoek

Bij voorkeur gescand volgens standaard protocol: 

  • Transversale T1-gewogen SE of TSE
  • Coronale of sagittale T1-gewogen SE of TSE
  • Transversale T2 met vetsuppressie (Dixon,  frequentie selectieve vetsuppressie  of STIR) 
  • Dynamische 3D T1-gewogen gradiënt echo tijdens intraveneuze injectie van gadolinium
  • Na intraveneuze toediening van gadolinium transversale en sagittale of coronale T1-gewogen SE of TSE altijd met vetsuppressie

Altijd voorzien van originele verslaglegging.

2. Radiografie
Alle tumoren ook afbeelden met conventionele/digitale radiografie in 2 richtingen.

3. Röntgenfoto's
In sommige gevallen zijn röntgenfoto's, gemaakt tijdens of na een operatie, van belang om geïnformeerd te zijn over de plaats waar de biopsie werd genomen.

4. Histologie
Indien histologie beschikbaar:

  • als genoeg materiaal in het blokje aanwezig is in geval van open biopsie of resectie kan worden volstaan met het opsturen van de parafinneblokje(s).
  • als weinig materiaal dan 1 coupe achterhouden en rest van de coupes, tezamen met het paraffineblokje(s) en PA verslag, opsturen naar de commissie. De coupes en blokjes worden behouden voor het archief van de Commissie, tenzij expliciet aangegeven dat blokje(s) retour gestuurd moeten worden.

Protocollen