Consultatie

Consultatie van de Commissie voor Beentumoren over het te volgen beleid kan in een vroege fase van de diagnostiek - zelfs, of juist, voor de invasieve diagnostiek - worden overwogen. In de richtlijn Beentumoren is vastgelegd dat bij enige twijfel aan radiologische (differentiaal)diagnose consultatie van de Nederlandse Commissie voor Beentumoren wordt aangeraden. Dit voorkomt vaak onnodige diagnostiek en vertraging van de behandeling. Dit is met name van belang omdat invasieve diagnostiek (biopsie) pas dient te gebeuren nadat adequaat radiologisch onderzoek plaats heeft gevonden. Bij radiologische verdenking op een primair maligne beentumor dient de biopsie in het daartoe aangewezen gespecialiseerde centrum plaats te vinden. 

Er zijn twee verschillende mogelijkheden voor consultatie: 

  • Indien het uitsluitend radiologisch materiaal betreft kan, mits voorzien van klinische gegevens een (differentiaal)diagnose worden gevraagd en eventueel advies ten aanzien van het te volgen beleid. Deze adviezen worden wekelijks gegeven.  
  • Indien ook histologisch materiaal voorhanden is kan het materiaal compleet aangeboden worden d.w.z. met radiologische documentatie en klinische gegevens. De complete casus worden plenair besproken op de twee maandelijkse multidisciplinaire bijeenkomst 

 

Voor de aanlevering van de juiste gegevens zie aanleveren specificaties of u kunt er  voor kiezen om gebruik te maken van het consultatieformulier