Over de commissie

De Nederlandse Commissie voor Beentumoren geeft sinds 1953 advies over diagnostiek en de beste behandeling voor tumoren van het bot. In de Richtlijn Beentumoren is vastgelegd dat bij enige twijfel aan radiologische differentiële diagnose consultatie van de commissie wordt aangeraden.

De commissie verzorgt landelijke consultatie voor deze zeldzame vormen van kanker (om niet) en is daarmee een voorbeeld voor het delen van expertise voor de behandeling van individuele patiënten. De consultatie voorkomt vaak onnodige diagnostiek en helpt om tijdig de juiste behandeling in te zetten. Medisch specialisten kunnen klinische gegevens, radiologie en pathologie-materiaal aanbieden voor beoordeling door deze expertgroep. 

In de Nederlandse Commissie voor Beentumoren hebben o.a. oncologen, orthopedisch chirurgen, pathologen en radiologen zitting van verschillende ziekenhuizen waaronder de vier gespecialiseerde centra. De commissie komt maandelijks bijeen in een plenaire vergadering. De behandeling van beentumoren vindt plaats bij de vier gespecialiseerde centra, Amsterdam UMC locatie AMC, LUMC Leiden, UMCG Groningen en  Radboud UMC Nijmegen, waar brede multidisciplinaire kennis is.  

Bekijk het Reglement van de Nederlandse Commissie voor Beentumoren.

Consultatie

Consultatie van de Nederlandse Commissie voor Beentumoren over het te volgen beleid kan in een vroege fase van de diagnostiek worden overwogen.