Samenstelling van de eerste Commissie voor Beentumoren

  • Dr. F.C. Meiss, orthopaedisch chirurg te 's-Gravenhage
  • Dr. K. Breur, röntgenoloog te Rotterdam
  • Dr. Th.G. van Rijssel, patholoog-anatoom te Amsterdam
  • Dr. H.N. Hadders, patholoog-anatoom te Groningen
  • E.A. Penrhyn Lowe, orthopedisch chirurg te Hengelo
  • R. Suurenbroek, chirurg te Goes
  • R. Donner, arts te 's-Gravenhage
  • Dr. J.D. Bom, chirurg te 's-Gravenhage
  • J.H. Nauta radioloog te Rotterdam