Agenda

De commissie komt maandelijks bijeen in een plenaire vergadering. Tijdens deze vergadering worden alle histologische casussen besproken.

U kunt als toehoorder de vergadering fysiek bijwonen. Graag aanmelden via cvb@lumc.nl.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn gepland op de volgende dagen:

  • 15 december 2023

    Plenaire bijeenkomst

De bijeenkomsten vinden plaats in het LUMC  (Afdeling Pathologie, Van Rijsselzaal P-0-112 (P-0-Q), route 834, aanvang 16:00 uur.

Accreditatie voor deelname aan vergadering is voor 2022 verleend door de NOV, NVK, NVvN, NVVP en NVvR.