Agenda

De commissie komt tweemaandelijks bijeen in een plenaire bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden alle histologische casus besproken.

Als (betrokken)medisch specialist/AIOS kunt u als toehoorder bijeenkomsten fysiek dan wel digitaal bijwonen. U dient zich via uw mail vanuit het ziekenhuis waar u werkzaam bent aan te melden via cvb@lumc.nl met vermelding van uw BIG-registratienummer.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn gepland op de volgende dagen:

 • 9 januari 2025

  Plenaire bijeenkomst

 • 31 januari 2025

  Plenaire bijeenkomst

 • 13 februari 2025

  Plenaire bijeenkomst

 • 28 februari 2025

  Plenaire bijeenkomst

 • 13 maart 2025

  Plenaire bijeenkomst

 • 28 maart 2025

  Plenaire bijeenkomst

 • 10 april 2025

  Plenaire bijeenkomst

 • 25 april 2025

  Plenaire bijeenkomst

 • 8 mei 2025

  Plenaire bijeenkomst

 • 23 mei 2025

  Plenaire bijeenkomst

De bijeenkomsten vinden plaats in het LUMC  (Afdeling Pathologie, Van Rijsselzaal P-0-112 (P-0-Q), route 834, aanvang op de donderdagen om 17.00 uur en op de vrijdagen om16:00 uur.

Accreditatie voor deelname aan de bijeenkomst is voor 2024 verleend door de NOV, NVVP en NVvR.